logo
Zoeken:

Klaas-Jan onze jongste zoon is een klassieke autist
met een lichte verstandelijke handicap. Hij functioneert op het niveau van een 4 tot 6 jarige. Op sommige punten is hij ver achter. Hij heeft wel taal maar spreekt het liefst over vaste onderwerpen. Hij is zeer gefocust op onweer. Maar ook op sneeuw. Dan kan hij sneeuwpoppen maken en dan gaan de auto's slippen. Tijdens het afgelopen weekend was er Kerstmarkt op OlmenEs een antroposofische woon- en werkgemeenschap met veel verschillenden huizen en werkateliers. Meer informatie vindt u op
www.olmenes.nl

 

Een paar kerstversieringen voor Klaas-Jan op de kamer. Deze foto werd vrijdag 17 december gemaakt.

Volgend jaar gaat Klaas-Jan bij Sjaak op de boerderij werken. Er zijn 10 koeien. Tien roodbonte Groninger Blaarkoppen. Dat schijnen lieve koeien te zijn. Er is een kaasmakerij bij en men pasteuriseert de melk zelf.